Polymeric Materials Team

Scientific projects

 1. 2017/01/X/ST5/01666:Anionity polimerowe do kontrolowanej syntezy nano- i mikro-cząstek metali szlachetnych

  Financing Institution: National Science Center (NCN), MINIATURA 1
  rola: principal investigator
  implementation period: 12 moths, Jan 2018-Jan 2019
  amount of financing: 44 737 PLN

 2. POLTUR2/Geotherm/20/2016: Zagospodarowanie wód geotermalnych: odzysk energii oraz produkcja wody

  financing Institution: The National Centre for Research and Development (NCBiR), POLTUR2
  role: researcher
  implementation period: 36 moths, since Dec 2017

 3. 357/2016/KNOW:Biosynteza nanocząstek złota i ich potencjał drobnoustrojowy

  financing Institution: The consortium of Wrocław Center for Biotechnology (KNOW)
  role: researcher
  implementation period: 21 moths, Jul 2016-Apr 2018


Copyright © 2014 PC, JKK