Prof. dr hab. inż.
  Grażyna Gryglewicz
  Prof. dr hab. inż.
  Jacek Machnikowski, prof. em.
  dr hab. inż. Stanis³aw Gryglewicz
  dr hab. inż. Piotr Rutkowski
  dr hab. inż. Ewa Lorenc-Grabowska
  dr hab. inż. Krzysztof Kierzek
  dr inż. Grzegorz Pasternak
  dr inż. Agata Moyseowicz
  dr inż. Adam Moyseowicz
  mgr inż. Karolina Kordek

  mgr inż. Ewa Miniach
  mgr inż. Piotr Wiench
  mgr inż. Daria Minta

Galeria