OFERTA BADAWCZA

Aktualnie przyjmujemy zlecenia na wykonanie poniższych analiz:
Analiza porowatości ciał stałych metodą sorpcji gazów
Analiza porowatości ciał stałych metodą porozymetrii rtęciowej

 • Analiza porowatości ciał stałych metodą sorpcji gazów:
 • osoba odpowiedzialna: K. Kierzek

  Analiza wykonywana jest metodą wolumetryczną na nowoczesnym, precyzyjnym sorpcjometrze ASAP 2020 (Micromeritics)
  lub szybkim analizatorze powierzchni NOVA 2200 (Quantachrome). Możliwa jest analiza porów o szerokości od 0,4 do 50 nm.
  Standardowo wykonywana jest sorpcja azotu (N2) w temperaturze 77K (dla porów w zakresie od 0,7 do 50 nm) lub ditlenku węgla
  (CO2) w 273K (dla porów w zakresie od 0,4 do 2 nm). Typowe parametry wyliczeniowe to powerzchnia właściwa BET, objętość
  całkowita porów, objętość mikroporów, średni wymiar porów/mikroporów.
  Ponadto oferujemy oznaczenie izotermy adsorpcji/desorpcji do ciśnienia 1 bar dla wodoru (77K, 273K, 298K) oraz metanu (273K, 298K).

  UPROSZCZONY CENNIK ANALIZ SORPCYJNYCH: (*) Więcej informacji
  Rodzaj analizyCena bruttoUwagi
  Uproszczona izoterma N2 w 77K170 PLNNOVA 2200
  Precyzyjna izoterma N2 w 77K (mikro-i mezopory)280 PLNASAP 2020
  Precyzyjna izoterma N2 w 77K (przewaga mikroporów)320 PLNASAP 2020
  izoterma CO2 w 273K (tylko mikropory i ultramikropory)230 PLNASAP 2020
  Izoterma wodoru lub metanu
  w 77K lub 273K
  230 PLNNOVA 2200
  Wyliczenie rozkładu wymiarow porow
  (metoda BJH lub DFT)
  dodatkowe 40 PLN
  (za każdą z metod)
   


 • Analiza porowatości ciał stałych metodą porozymetrii rtęciowej:
 • osoba odpowiedzialna: K. Kierzek

  Analiza wykonywana jest na automatycznym porozymetrze Autopore IV 9500 (Micromeritics). Możliwa jest analiza porów o szerokości
  od 3 nm do 1,1 mm. Typowe parametry wyliczeniowe to całkowita objętość intruzji, gęstość pozorna (ang. bulk), gęstość rzeczywista
  (ang. apparent, skeletal), porowatość i średni wymiar porów.

  UPROSZCZONY CENNIK ANALIZ POROZYMETRYCZNYCH: (*) Więcej informacji
  Rodzaj analizyCena brutto
  Intruzja w pyle lub gabarycie umożliwajacym jego umieszczenie
  w walcu o średnicy 15 mm i wysokości 15 mm
  280 PLN
  Intruzja w gabarycie umożliwajacym jego umieszczenie
  w walcu o srednicy 15 mm i wysokości 26 mm
  320 PLN
  Intruzja w gabarycie umożliwajacym jego umieszczenie
  w walcu o średnicy 25 mm i wysokości 28 mm
  480 PLN  (*) Przedstawione ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego