Laboratorium Chromatografii Gazowej

Laboratorium Mikroskopii Optycznej

Laboratorium Analizy Węgli i Koksów

Laboratorium Syntezy i Modyfikacji Materiałów i Nanomateriałów Węglowych

Laboratorium Badań Elektrochemicznych

Laboratorium Badań Sorpcyjnych