Laboratorium Chromatografii
  Gazowej
  Laboratorium Mikroskopii
  Optycznej
  Laboratorium Analizy Węgli
  i Koksów
  Laboratorium Syntezy i Modyfikacji
  Materiałów i Nanomateriałów
  Węglowych
  Laboratorium Badań
  Elektrochemicznych
  Laboratorium Badań Sorpcyjnych

KONTAKT

    POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
    Zespół Węgla i Materiałów Węglowych
    ul. Gdańska 7/9
    50-344 WROCŁAW
    Tel +48 071 320-63-98
    Fax +48 071 320-65-06
    NIP   896-000-58-51
    REGON   000001614