Pracownicy naszego Zespołu prowadzą kursy przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych (I i II stopnia) oraz niestacjonarnych Wydziału Chemicznego.
W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są liczne prace naukowo-badawcze i dyplomowe na kierunku Technologia Chemiczna w ramach specjalności Procesy i produkty chemiczne. Obejmują one tematykę ściśle związaną z pracami naukowymi prowadzonymi przez pracowników Zespołu.